၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြက္ ခုနစ္ရက္သားသမီးတုိ႔အတြက္ တစ္လတာ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ
 
အခက္အခဲမ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးၿပီး ေကာင္းျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္မည္။ ရပ္ေ၀းမွ မထင္မွတ္ ထားေသာသတင္းတစ္ခု ၾကားသိရမည္။ ေငြေၾကးကံ သင့္တင့္သည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သင္တန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္က တက္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚမည္။ ေမတၱာေရးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားေနမည္။ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲေ၀ဒနာ ခံစားရတတ္သည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၆၅၂ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 
တနလၤာ
 
ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ေနရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိရွိရွိစီမံပါ။ တစ္ခုထက္ပိုေသာခရီးမ်ား သြားကိန္းႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စာရြက္စာတမ္းအလဲႊအေျပာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ ခ်စ္သူ၏ ဂ႐ုစိုက္မႈကို ရရွိေနမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ရွနာ သတိျပဳပါ။ စာေမးပဲြေျဖထားသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ျမင့္မွ ေအာင္ျမင္မည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၄၁၀ ဂဏန္းမ်ားက ကံထူးေစတတ္သည္။
 
အဂၤါ
 
ရပ္ေ၀းမွ အလုပ္ေခၚစာတစ္ခု ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္မ်ားကိုလည္း နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ႀကံဳရႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးကံ အားနည္းၿပီး ပညာေရးကံ ျမင့္မားေနသည္။ အဆုတ္နာေရာဂါ ဂ႐ုျပဳပါ။ ခရီးတိုတစ္ခု ထြက္ရမည္။ အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို သတိထားပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၂၈၉ ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 
ဗုဒၶဟူး
 
စီစဥ္ထားေသာခရီးတစ္ခု အနားကပ္ၿပီး ပ်က္တတ္သည္။ ေငြအေပးအယူ အထူးသတိထားပါ၊ သူတစ္ပါးသို႔လည္း ေငြအလြယ္တကူ မေခ်းသင့္။ အိမ္ရွိလူႀကီးမိဘက်န္းမာေရးကို ဂ႐ုျပဳပါ။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္း ခါးနာေ၀ဒနာ ခံစားရမည္။ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ႀကံဳရတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ အေတာ္ အားစိုက္မွ ေတာ္ကာက်မည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၀၈၅ ဂဏန္းမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ရလိမ့္မည္။
 
ၾကာသပေတး
 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳမည္။ ျမွပ္ႏွံထားေသာ လုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပညာအတတ္တစ္ခု ေပၚမည္။ ေမတၱာေရးကံ သင့္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုေ၀ဒနာ ခဏခဏ ခံစားေနရမည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၉၆၇ ဂဏန္းမ်ားကို ယုံၾကည္သင့္သည္။
 
ေသာၾကာ
 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးတစ္ခုကို မိသားစုႏွင့္အတူ ျဖတ္သန္းရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ရရွိမည္။ ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတက္ကိန္း ရွိသည္။ ေငြေၾကးကို စိစစ္သုံးစဲြမွ ေတာ္ကာက်မည္။ ဗိုက္နာဗိုက္ေအာင့္ သတိျပဳပါ။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္လမ္းမ်ား ျမင္သည္။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၃၈၇ ဂဏန္းမ်ားကို အေလးေပးသင့္သည္။
 
စေန
 
၂၀၁၈ သည္ ခရီးယာယီမ်ားေနမည့္ ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရကိန္း ရွိသည္။ အေတြးအေခၚ အႀကံအစည္မ်ားလည္း လမ္းပြင့္ေနမည္။ အတိုက္အခိုက္လည္း ႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ရွိ စက္ပစၥည္းတစ္ခုပ်က္ၿပီး အသစ္၀င္မည္။ ေငြကံေၾကးကံ ျမင္းမားမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္ရမႈ ႀကံဳမည္။ မ်က္စိေ၀ဒနာ ဂ႐ုျပဳပါ။ ထီကံစမ္းလိုပါက ၅၈၂ ဂဏန္းမ်ားက ကံေကာင္းေစလိမ့္မည္။
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.