|| ေ ဆ ာ င္ း ျဖ ဴ ||

ပါတီေတြ လိႈင္လိႈင္ေပါမ်ားလာတဲ့ ေခတ္မွာ ကိုရင္စာကေလးလည္း
"ျပည္သူ႔သေဘာထားပါတီ" ရဲ႕ အမာခံ ပါတီ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာတယ္ ။

ဂ်ိဳလီသယ္လာတဲ့ သတင္းစကားမ်ား - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

ေဟာလီးဝုဒ္ အေက်ာ္အေမာ္ ညွိဳ႕မင္းသမီး မစၥ အင္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီပစ္ တစ္ေယာက္ ျမန္မာျပည္ကို ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးရဲ႕  အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အဖြဲ႕နဲ႔အတူ ၄ ရက္ၾကာ ခရီး ေရာက္လာတယ္။ ...