World News

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို ဗဟိုျပဳေရးဆြဲထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ကို ထိုင္ဝမ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္ဝမ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အျပင္ဘက္တြင္ ေက်ာင္းသာ ၂၀၀ ဝန္းက်င္တို႔က သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆႏၵျပခဲ့သည္။

Pages