ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေဆးဆုိင္တခ်ဳိ႕မွ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေဆး၀ါးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ၊ အေရးယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေဆးဆုိင္တခ်ဳိ႕မွ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေဆး၀ါးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ၊ အေရးယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း FDA ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနခြဲ ရန္ကုန္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ ညိႇုႏိွင္းအဆိုျပဳခ်က္အရ (၁၂၊၃၊၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေဆးဝါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေဆးဆိုင္ (၄) ဆိုင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ( Myanmar Registration No.) မပါရွိေသာေဆးဝါး မ်ားအားစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေဆးဝါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းအရ အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - FDA
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment