အိႏၵိယ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အိမ္စာမေပးရန္၊ ေလးလံသည့္ လြယ္အိတ္ မသယ္ခိုင္းရန္ ထုတ္ျပန္

အိႏၵိယအစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားအား ေလးလံေသာ လြယ္အိတ္မ်ား မသယ္ေဆာင္ေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမ်ားအားလည္း အိမ္စာေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။
 
ကေလးမ်ား ခါးကုန္းေ၀ဒနာကို မခံစားရေစရန္ႏွင့္ ေက်ာရိုး ေ၀ဒနာေတြကို မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယခုကဲ႕သို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာရိုးျပႆနာကို ခံစားေနရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နာတာရွည္ ခါးကုန္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ အႏၵိယအစိုးရသည္ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္ေပၚ မူတည္ျပီး သင့္ေတာ္သည့္ ေက်ာပိုးအိတ္ အေလးခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ႔ျပီး မဟာရက္ရွ္ထရာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က ကေလးမ်ား၏ ေက်ာပိုးအိတ္ အေလးခ်ိန္သည္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပို္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ အိမ္စာမေပးၾကရန္လည္း ၄င္းကေျပာၾကား သည္။ အိႏၵိယအစိုးရ၏ ယခုကဲ့သုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမိဘအမ်ားစုက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ႔ၾကသည္။
 
Source: Sky News
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment