အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Teesside တကၠသုိလ္ႀကီးမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ M.Sc in Engineering Management ဘြဲ ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ရယူႏုိင္

အဂၤလန္ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္Teesside University မွ ေပးအပ္သည့္ MSc Engineering Management ဘြဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Kaplan Myanmar University College (KMUC) တြင္ တက္ ေရာက္ရယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း KMUC ၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ေဒၚခုိင္ခိုင္လင္းထံက သိရသည္။

“ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ကို ဘယ္ဘာသာရပ္နဲ႔ပဲရထားတဲ့လူျဖစ္ပါေစ တက္လုိ႔ရပါတယ္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ရ ပညာရွင္ေတြ အေတာ္မ်ားပါတယ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေတြသာေပါင္းစပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ပိုေအာင္ျမင္တဲ့သူျဖစ္လာမွာပါ။ သင္တန္း ကာလ ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ပါပဲ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္ ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ “အင္ဂ်င္နီယာမန္ေနဂ်ာ” မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ- ၁၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ၫႊန္ၾကားရန္ ၂။ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ၫႊန္ၾကားရန္တို႕ ျဖစ္သည္။

Master of Science in Engineering Management သည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၏ သေဘာတရားမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ယင္းသိုေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ စီမံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အေပၚ အထူးျပဳေလ့လာသည့္ ဘြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခုိင္ခိုင္လင္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

Kaplan Myanmar University College သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၈၀ကပင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း Kaplan Education Group ၏ ေက်ာင္းခြဲ ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူအပါအ၀င္ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္တြင္ ေက်ာင္းခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း KMUC ကို ၂၀၁၈ ႏွစ္တြင္ ဇြန္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္း၏ အင္တာနက္ ၀က္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Kaplan Myanmar University College တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ MSc Engineering Management ဘြဲ႕သည္ အဂၤလန္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Teesside University မွေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ျဖစ္သည္။

Kaplan Myanmar University College ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္လွည္းတန္းအနီး တြင္ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စာသင္ခန္းမ်ား၊ Lab ခန္းမ်ား ျဖင့္ ၿပီးျပည္စံုေသာ တကၠသိုလ္သင္ၾကား ေရးစနစ္ Facilities အျပည့္ျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အိုင္တီဘာသာရပ္မ်ားကို ဒီပလိုမာအဆင့္မွ မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားအထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္၊

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ MSc Engineering Management ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းေလ်ာက္ထား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ခ်ိီးျမွင့္ေပးဟုသိရသည္။

MSc in Engineering Management တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ Kaplan Myanmar University College ၊ အမွတ္- ေအ/၆၊ ၀ဂၢီရိပ္သာလမ္း ၊ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ ေရွ႕လမ္း)၊ လွည္းတန္းအနီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။Facebook Page https://www.facebook.com/kmucmyanmar/ ၊ Email: info.kmuc@kaplan.com ၊ ဖုန္း09 777 63 6000, 09 777 68 6000 သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ပညာ
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment