လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမွု-ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေတြ႔ႀကံဳရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္က လုပ္သားမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္္နိုင္မွုထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခို္က္မႈသာမက လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ထုတ္ကုန္စြမ္းအားကိုလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။
 
(၁)စိတ္ဖိစီးမွု အျဖစ္မ်ားေစေသာ အရာမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
• အဖြဲ႕အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမွု
• စီမံခန္႔ခြဲမွု ညံ႔ဖ်င္းျခင္း
• အလုပ္ခြင္ ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား
• လုပ္ငန္းခြင္၏ အေနအထား
• လုင္ငန္းခြင္တြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံမွု
• ကူညီေထာက္ပံ႔မွုမ်ား အားနည္းမွု
• စီမံခန္႔ခြဲမွု မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမွု
• အလုပ္ေနရာ အေရးပါျခင္းအျငင္းပြားမွု
• ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမွု
• ၾကာျမင့္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္
• အလုပ္ၿပီးစီးရန္သတ္မွတ္ခ်ိန္ တင္းၾကပ္မွု
• လြန္ကဲစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေစခိုင္းမွု
• လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးမွု
• ရာထူးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးမွု
• လုပ္ငန္းတြင္း အႏုိင္က်င့္ခံရမွု တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 
(၂)လုပ္သားမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမွု ခံစားေနရေသာ လကၡဏာမ်ား
• အဆိုးျမင္စိတ္ရွိလာျခင္း
• စိတ္ဓာတ္က်ေသာ အေတြးမ်ားဝင္လာျခင္း
• စိုးရိမ္ပူပန္မွု မ်ားလာျခင္း
• မိမိကိုယ္ကို စိတ္ပ်က္လာျခင္း
• ရန္လိုေသာအမူအရာျဖစ္လာျခင္း
• ယခင္ထက္ပို၍ စိတ္ထိခိုက္ခံစားလြယ္လာျခင္း
• အထီးက်န္လာျခင္း
• ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ေနတတ္လာျခင္း
• စိတ္တက္ၾကြမွု၊မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွုႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မွု နည္းပါးလာျခင္း
• စိတ္အတက္အက်ျဖစ္လြယ္လာျခင္း
• စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း
• အာရံုစူးစိုက္ရခက္ျခင္း
• မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမွုသည္ သင္၏ေန႔စဥ္ဘဝကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္ –
• အစားအေသာက္ပံုစံေျပာင္းလဲလာျခင္း-ခံတြင္းပ်က္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အလြန္အမင္းစားျခင္း
• ေဆးလိပ္ ႏွင့္ အရက္တို႔ လြန္ကဲစြာ ေသာက္သံုးလာျခင္း
• မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲလာျခင္း
• အိပ္စက္မွုပံုစံမမွန္ေတာ့ျခင္း-အလြန္အမင္းအိပ္ျခင္း၊အိပ္ငိုက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
• စိတ္လွုပ္ရွားလြယ္လာျခင္း
• အခ်ိန္မတိက်ေတာ့ျခင္း-လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ေစာစီးစြာ အလုပ္ဆင္းျခင္း။
 
(၃)လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕အတြင္း စိတ္ဖိစီးမွု ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ား
• အစုအဖြဲ႕အတြင္း အျငင္းပြားမွုမ်ားျပားလာျခင္း
• ဝန္ထမ္းမ်ား မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္း
• စြပ္စြဲတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားျပားလာျခင္း
• ေရွာင္တခင္ခြင့္ယူမွုမ်ားျပားလာျခင္း။
• လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာျခင္း
• ထြက္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍စာသံုးသူမ်ားက ေဝဖန္မွုမ်ားျပားလာျခင္း
• လုပ္သားသစ္ေခၚယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း။
 
(၄)လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမွုကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနညး္
သင့္အေနျဖင့္အထက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားခံစားေနရၿပီဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမွာရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ မန္ေနဂ်ာ(သို႔မဟုတ္) ကုန္ပစၥည္းတာဝန္ခံကို စိတ္ဖိစီးမွုေျပေလ်ာ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုလကၡဏာမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈ၏လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ အျခားေရာဂါမ်ားတည္ရွိေနနိုင္သည့္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာခံစားေနရပါက ေဆးကုသမွုခံယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေနာက္ခံအေၾကာင္းက အျခားေရာဂါတစ္ခုဆိုလ်ွင္ ထိုေရာဂါကိုကုသျခင္းျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားလည္း သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ထိုလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနၿပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ သင္၏ အထက္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံကို တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။
 

 

ယခုေဆာင္းပါးကုိ The Ladies News Agency ၏ မိတ္ဖက္

hellosayarwon.com က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။
 

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment