ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ေရးကိုပို႔သည့္ စနစ္မဟုတ္ ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္မာေစသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ေရးကိုပို႔သည့္ စနစ္မဟုတ္ဘဲ ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္မာေစသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁-ရာစုပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္႔ေျပာၾကားရာ၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

`ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲမွာျပီး အဆိုးျမင္ကာ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးဘက္ကို ပို႔တဲ့စနစ္မဟုတ္၊ ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္မာေစမယ့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္မတို႔ မေမာမပန္း မေရမတြက္နိုင္ေတာ့တဲ့ အၾကိမ္းေပါင္းမ်ားစြာေျပာဆို၊ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္` ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကုိ လိုလားေတာင့္တသူ အားလံုးသည္ မိမိတို႔လိုပဲ ေတြးေခၚလာၾကသည္ဟူ၍လည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သူမ၏ မိန္႔ခြန္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

`ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အေျခခံသေဘာတရားေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရးမူ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ေတြ ညွိဖို႔က အင္မတန္ အေရးၾကီးသလို၊ အင္မတန္နက္နဲ၊ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအစည္းအေ၀းမွာ ဒီကိစၥေဆြးေႏြးေရး အစီအစဥ္ထဲမွာ မပါေပမဲ့ ဒီကိစၥရဲ့ ၾကီးမာတဲ့ အေရးပါမႈကို ကၽြန္မတို႔အားလံုး သတိရွိေနၾကမယ္ ဆိုတာ ယံုမွားသံသယရွိစရာ မလိုပါဘူး` ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

NCA တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္လာနိုင္ေရးကို ယခုလိုေျပာၾကားသည္။ NCA ထီးရိပ္ေအာက္သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အစပိုင္းတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္၊ အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အစုအဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ပါ၀င္လာနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အလာတူပင္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ Bilateral Agreement မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာျပီး ပဋိပကၡႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားနိုင္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါ၀င္လာနိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္လာနိုင္ေရးကိုလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အစဥ္အျမဲ ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၾကိဳးပမ္ ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

`အလံုးစံုအားလံုး ပါ၀င္နိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲနိုင္မယ္ဆိုတာ သိထားေပမယ့္လည္း ကၽြန္မတို႔နုိင္ငံ၊ ကၽြန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ သမိုင္း၀င္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ဒီအဖြဲ႔ေတြ ပါ၀င္လာနိုင္ျခင္း မရွိေသးတာေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စံုျပီလို႔ မဆိုနိုင္ေသးပါဘူး။ လစ္ဟာခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုင္း ဆက္လက္ျပီး ၾကိဳးစားေနဦးနမွာပါပဲ` ဟုဆိုသည္။

ဆက္လက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က မိမိတို႔အစိုးရ အေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ၾကိမ္ က်င္းပျပီးပါေၾကာင္း၊ ညီလာခံ မက်င္းပနိုင္ေသးသည့္ ကာလမ်ားမွာလည္း NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးျပီးအဖြဲ႔မ်ားအျပင္ မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပံံုမွန္လို ရွိေနခဲ့သည္ဟု လည္း ဆိုသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံ ၁ ၾကိမ္၊ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း၌လည္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံ ၂ ၾကိမ္၊ ၂၀၁၂ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ ေနာက္ထပ္ ညီလာခံ ၃ ၾကိမ္ က်င္းပနိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းညီလာခံ ၃ ၾကိမ္တြင္ အေရးၾကီးလွသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အျပီးအျပတ္ ခ်မွတ္နိုင္ျပီး အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ထားေၾကာင္း ကိုလည္း  အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment