အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ယူ႐ို ၁၄ သန္း ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူ

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္ အကူအညီ ယူ႐ို ၁၄ သန္းေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား၍ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္း ခိုင္မာေစေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (Financing Agreement for Strengthening Governance and Democracy in Myanmar-II) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္း ခိုင္မာေစေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စား အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ အာရွ၊ အာရွ အလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Pierre Amilhatႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment