ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အစီအမံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံခ်က္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၏အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္အရ ခုိး၊ ဆုိး ၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈက်ဴးလြန္ တတ္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် အုပ္စုဖဲြ႕ က်ဴးလြန္သူ လူဆုိးလူမုိက္မ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ ေျပး(၄)ေျပးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အင္အားျပည့္ပိတ္ဆုိ႔ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရအေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ခံ၀န္ဥပေဒအရအေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊ တရားခံေျပး(၁)ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၃)မႈ၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ ခံ၀န္ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၈)မႈ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ျဖင့္အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ (၁)မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒအရအေရးယူမႈ(၂)မႈ တို႔ကိုဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။
 
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ ျဖင့္အေရးယူမႈ(၂)မႈ တို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခ့ဲၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ တိုက္ႀကီး၊ အင္းစိန္၊ ေမွာ္ဘီ၊ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ခံ၀န္ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ (၂)မႈ၊ ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္အေရးယူမႈ(၆)မႈ၊ ရာဇ၀တ္ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ အရ အေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ(၈)မႈ၊ ေလာင္းကစားဥပေဒအရအေရးယူမႈ(၁)မႈ၊ ယစ္မ်ိဳးဥပေဒအရ အေရးယူမႈ(၂)ႏွင့္ တရားခံ ေျပး(၁)ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခ့ဲသည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကုိအရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing စီမံခ်က္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ကုိကုိးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အပက်န္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
 
Credit – Yangon Police
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment