ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ (AFP)တို႔ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕(AFP)တို႔ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစည္းအေဝးကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဩစေၾတးလ် ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ Operation Kungur ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ Operation Dragon အမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာတရားခံ ေျပးမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာ၊ ဩစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဩစေၾတးလ်ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ (AFP)ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕႐ုံး (DEA)တို႔မ ွ(၂၄)ဦး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ(၅)ဦး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ(၂)ဦး၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ (၂)ဦး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ(၂)ဦး၊ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံမွ(၂)ဦး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ(၄)ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၄၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment