သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေပ(၃၀၀) ပတ္လည္ ေျမကြက္လပ္သည္ ေရနံေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဘာလံုးကြင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀)ေတာင္ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေပ(၃၀၀) ပတ္လည္ ေျမကြက္လပ္သည္ ေရနံေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဘာလံုးကြင္းျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္ထားႏြယ္ဝင္းက သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၁ဝ/ေတာင္) ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ MOGE ေရနံလိုင္း၊ MOGE ေရနံ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္း၊ သန္လ်င္တံတား အိမ္ရာဝင္းနွင့္ အေကာက္အခြန္ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ား ဆံုေသာေနရာတြင္ ေပ(၃ဝဝ) ပတ္လည္ ေရဝပ္ေျမရိုင္း ေျမကြက္လပ္အား ကေလးေဘာလံုးကြင္း ျပဳလုပ္္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“အမည္ေပါက္ကေတာ့ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းလို႕ မွတ္သားထားတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားရယူသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သို႕လည္း ျပန္ၾကားထားရွိတဲ့ ေျမေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီစစ္ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမးခြန္းပါ ေျမေနရာကို အားကစားကြင္း အျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႕ အထက္ပါကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္အရ ေျမလြတ္ဧရိယာဟာ (၀.၄၉) ဧက ရွိေၾကာင္း စီစစ္ရရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ကြက္က်ေျမကို ေရနံေျမလို႔ မွတ္သားထားရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ အသံုးျပဳလို႕ မရေသးဘူး” ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
 
သာေကတၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ လူေနထူထပ္သကဲ့သို႕ ေျမေနရာလည္း လိုအပ္ၿပီး ကေလး၊လူႀကီး အပန္းေျဖရိပ္သာႏွင့္ အားကစားကြင္း ေနရာမ်ားလိုအပ္သည္။ ေျမမ်ားေဖာ္ထုတ္၍ စည္ပင္သာယာခန္႕ခြဲခြင့္ရွိ သည့္ ေျမျဖစ္ပါက ေဆာင္ရြက္ေပး၍ ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမကြက္သည္ ေရနံေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေပး၍ မရေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။
 
ယင္းေျမေနရာသည္ ေပ(၃၀၀)ပတ္လည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ျပသထားခ်က္အရ MOGE မွ အုတ္ျခံစည္းရုိးနဲ႕ ကြန္ကရစ္ လူသြားလမ္း၊ ႀတိဂံပံုသ႑ာန္ ေျမကြက္လပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ၆၆ ေကဘီ ဓာတ္အားလိုင္း ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းကို ခ်န္လွပ္ၿပီး တိုင္းတာပါက ဧရိယာအားျဖင့္ (၀.၄၉) ဧကေလာက္ တိုင္းတာရရွိေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တြင္ ေျမကြက္လပ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန၏ လႊဲေျပာင္းေပးပို႕ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ကြက္က် ေျမေပၚတြင္ ေရနံေျမဟု ေရးသားထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment