ငပလီကမ္းေျခ အရည္အေသြးက်ဆင္းလာၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈလည္း က်ဆင္းခဲ့ဟုဆို

ငပလီ ကမ္းေျခေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ အလွပဆံုးႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ကမ္းေျခေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာေပၚရွိကမ္းေျခ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိပ္ဆံုးကမ္းေျခ (၁၀) ခုတြင္ အပါ အ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းအေတာအတြင္းတြင္ ကမ္းေျခ၏ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာၿပီး၊ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈလည္း က်ဆင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဦးအုန္းေမာင္ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Melia ဟိုတယ္၌ ငပလီကမ္းေျခ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယင္းသို႕ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ငပလီကမ္းေျခ သဘာ၀အလွအပမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့ မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို စစ္ တမ္းေကာက္ယူ၍ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပ မႈမ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ငပလီကမ္းေျခသည္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ တိုးတက္မ်ားျပားလာမႈႏွင့္အညီ ကမ္းေျခ၏ သဘာ၀ အလွအပမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေလ်ာ့နည္းသြားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားကို အဓိက ထိန္းေက်ာင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ အခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ အခြန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ၊ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်ိဳ၀င္းေမာ္၊ Occupational Safety Health & Environment Service Co.,Ltd မွ ဦးစိုးျမင့္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ဦးလႈိင္ဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးျမင့္ေထြးတို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment