ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကအား တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္ေပးမည္

ျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေရမ်ား ထြက္ရွိသည့္ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကအား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၊ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵအတိုင္း အမ်ားျပည္သူ လူထုပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်းသီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစုိင္းေအာင္ေက်ာ္က ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၃၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူရာတြင္ ပါဝင္သြားေသာ နမ့္ကုံးေရကန္ ေရေဝေရလဲဧရိယာ ၃၁ ဧကႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္း ၁၆၅ ဧကအား ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းေျမ ၁၆၅ ဧကသည္ တပ္ေျမသိမ္းယူစဥ္က ယာယီေတာင္ယာစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမ၊ သုသာန္ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး သုသာန္ေျမကိုလည္း ေျမေနရာအသစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေပးမိန္႔ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္ အထားတစ္စုံတစ္ရာ မရွိျခင္း၊ တပ္ရင္း၏ အေဆာက္အဦး၊ စက္ပစ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအရ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment