ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား သတ္မွတ္စည္းကမ္းမလိုက္နာက ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္

မြန္ျပည္နယ္တြင္း ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းမရွိပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ (၁/ ၂ဝ၁၈) အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးသူမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ကို ေမးသိုင္းႀကိဳးတပ္၍ ဝတ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ား လက္ကိုင္ဖုန္း အသုံးမျပဳေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္စဥ္ နားၾကပ္ (Bluetooth/earphone) အသုံးျပဳ၍ သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္း မျပဳေရး၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေနာက္ၾကည့္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ေမာင္ႏွင္းေရး စသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကိုလိုက္နာရန္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းသူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းကို မတ္ ၆ ရက္မွ ၂ဝ ရက္အထိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္ ယာဥ္ အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေပးကာလ ကုန္ဆုံးသည့္ ရက္မွစ၍ တားျမစ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ယာဥ္ အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၉၅၁ မႈရွိရာ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၅၇၉ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၃၈၉ ဦးရွိၿပီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္ေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၅၄ဝ၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၉၃၆ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၂၁၉ ဦးရွိ၍ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ၅၆ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီထံမွ သိရသည္။

The Ladies News
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment