အူရီဒူးမွ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဖုန္းေခၚခႏႈန္းထားသစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏိုင္သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္သစ္ကို မိတ္ဆက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ 4G ကြန္ရက္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္သစ္ကို သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္သစ္တြင္ “အာရွ Pack” ႏွင့္ “ဂ်ပန္ ၾသဇီ Pack” တို႔ ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အူရီဒူး၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားထံသို႔ ပိုၿပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ရက္ (၃၀) သက္တမ္းရွိေသာ “အာရွ Pack” ကို က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ျဖင့္ စာရင္းသြင္းရယူၿပီး ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုရန္အတြက္ကိုလည္း စာရင္းသြင္းခ ေပးစရာမလိုဘဲ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထားျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ရက္ေပါင္း (၃၀)သက္တမ္းရွိ “ဂ်ပန္ ၾသဇီ Pack” ကို ရယူၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ား ရရယူသံုးစဲြလိုပါက *180# သို႔ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Business Officer ျဖစ္သူ Mr. Anadi Agnihotri မွ “အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႔ ဆန္းသစ္မႈမ်ားနဲ႔ အတူ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သံုးစြဲသူေတြကို ေပးအပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခု အစီအစဥ္သစ္ ၂ မ်ိဳးဟာဆိုရင္ အူရီဒူး၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အူရီဒူး၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူေတြအေနဲ႔ အခုဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀) ႏိုင္ငံမွာေနတဲ့ မိသားစုေတြဆီကို သက္သာတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ မၾကာခဏဖုန္းေျပာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလလည္း နီးလာတာေၾကာင့္ မိသားစုေတြဆီကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးလုိ႔ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ဒီအစီအစဥ္သစ္ဟာ ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ သင့္ေတာ္လွပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

အူရီဒူး၏ အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္အထိ အသံုးျပဳႏုိ္င္မွာ ျဖစ္ျပီး အထူးအစီအစဥ္ ကုန္ဆံုးရက္ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

The Ladies News
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment