မြန္ႏွင့္ လားဟူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ကိစၥကို လာမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည္

NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ကိစၥကို လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္မည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက The Ladies News သို႔ ေျပာၾကားသည္။
 
NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ UPDJC ၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နိုင္ေအာင္မေငးကေတာ့ မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရန္ UPDJC ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟု ဆိုသည္။
 
UPDJC အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး UPDJC အစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ျပဳလုပ္မည့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မြန္ႏွင့္ လားဟူ တို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္လာနိုင္သည္ဟု နိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦးမင္းေဇယ်ာဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
`UPDJC အစည္းအေ၀းမွာက အစိုးရဘက္ျခမ္းနဲ႔ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္နဲ႔က ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ။ ညွိႏွိ္ုင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ UPJC အစည္းအေ၀းက်င္းပဖို႔ အဲဒီမွာေဆြးေႏြးမယ့္ အာဂ်င္တာေတြကို အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ညွိရတာဗ်၊ ညွိရတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီကိစၥေတြ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္လာနိုင္ပါတယ္` ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
လာမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္းျပည္သစ္ႏွင့္ လားဟူတို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမ်ား က်င္းပမည့္ ကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႕က ေျပာၾကားသည္။
 
`ရွိမွာပါ။ ဒါက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ပဲေလ။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥေတြက ေဆြးေႏြးရမွာပါ´ ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
UPDJC ကုိ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕မွ ကို္ယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး၊ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ကို္ယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔မွ
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔ထားသည္။ ယခုအခါ NCA တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕၀င္ တိုးလာေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႕ကေတာ့ နဂို ၁၆ ဦး အတိုင္ပင္
ေျပာင္းအလဲမရွိနိုင္ေၾကာင္း စိုင္းေက်ာ္ညႊန္႔က ေျပာၾကားသည္။
 
`ဒီၾကာထဲမွာ သူတို႔ျပင္ဆင္ရဦးမယ္။ ျပီးေတာ့ UPDJC မွာလည္း သူတို႔က ပါ၀င္လာရဦးမွာကို၊ ပါ၀င္လာမယ္ ဆိုေတာ့ ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ကလည္း အစည္းအေ၀းထိုင္ရဦးမယ့္သေဘာ ဘယ္သူက ဘယ္ႏွေယာက္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္ႏွေယာက္ ဆိုတာက UPDJC က အေျခအေနအရကေတာ့ ဦးေရက အေျပာင္းအလဲေတာ့ သိပ္မရွိနိုင္ဘူုးေလ။ ဥပမာ ၁၆ ေယာက္ပဲေပါ့ဗ်ာ။ ခါတိုင္းကေတာ့ ရွစ္ဖြဲ႔လက္မွတ္ထိုးတယ္ ၁၆ ေယာက္ဆိုေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ႏွစ္ဦးဆီေပါ့ဗ်ာ။ အခုက ၁၀ ဖြဲ႔ျဖစ္လာျပီဆိုေတာ့က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္နွေယာက္ဆိုတာလည္း EAO ၾကားထဲမွာလည္း သူတို႔တိုင္ပင္ရဦးမယ့္ သေဘာပါ။ အဲဒီဟာေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေသးတယ္ေလ။ ျပီးရင္ UPDJC မွာလည္း သူတို႔ ဘာေျပာခ်င္ဆိုတဲ့ကိစၥကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္းလည္း ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္` ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
UPDJC ၏ ဥကၠ႒မွာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ျပီး ဒုဥကၠ႒မ်ားမွာ အစိုးရအစုအဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ဦးသုေ၀ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment