ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ လက္ရွိခ်ိန္ထိျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈမရွိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌ လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္ရွိခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံ ေရးစခန္းႏွင့္ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း၌ ျပန္လည္လက္ခံ ေရးစခန္းမ်ား၌ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီး ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနစသည့္အဖြဲ႔မ်ားက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားအား လက္ခံႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္မွစတင္၍ အသင့္အေနအထားအျဖစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘက္၌ ကုန္းလမ္းမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းမွျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ငါးခူရ ယာယီလက္ခံေရးစခန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကားစခန္းအျဖစ္ လွဖိုးေခါင္စခန္းတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ စနစ္တက် လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment