အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၌ လက္နက္ခ်ခိုင္းသည္ဆိုသည့္ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကမႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ား၊ မယုံၾကည္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၌ လက္နက္ခ်ခိုင္းသည္ဆိုသည့္ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကမႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ား၊ မယုံၾကည္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
`လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပဳလုပ္ေနက် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အဆင့္ဆင့္ မပ်က္မကြက္ ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း လက္ေတြ႕အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိျမင္ခဲ့ၾကၿပီးလည္းျဖစ္၍ အထူးပင္ထပ္မံေျပာၾကားဖို႔ လိုမယ္မထင္မိပါ။ ဒီေနရာမွာ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားဟာ လက္နက္ခ်ခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူၾကမႈေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြ၊ မယုံၾကည္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ အေလၽွာ့ေပးျခင္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရွိသူေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ရွိသူအခ်ိဳ႕လည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီသံသယစိတ္ေတြ၊ မယုံၾကည္စိတ္ေတြ၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မရွိၾကဖို႔၊ မထားၾကဖို႔လည္း ေျပာလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွန္တကယ္ေတာ့ NCA မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး အေျဖရွာမရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညႇိႏွိုင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ့လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းဆို၍မရေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ နီးပါး လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ အစြဲအလန္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး အာမခံခ်က္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာကလည္း NCA စာခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို အစထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ရိုးရိုးသားသား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း သတိျပဳၾကရမဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံတကာရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္စဥ္အတိုင္း “လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္” မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္(Time Frame) တစ္ခု တိတိက်က် ညႇိႏႈိင္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း အေျဖရွာရင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတာျဖစ္လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွုၾက၊ ေသြဖည္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆီသို႔ ဦးတည္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ေလၽွာက္လွမ္းရာမွာ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမွာျဖစ္သလို အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေလေလ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမွႈအက်ိဳးစီးပြားဘဝမ်ားဟာလည္း နိုင္ငံတကာနဲ႔ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ ေဝးကြာေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ အဓိကတာဝန္ဟာ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ကို လုံျခဳံေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ့အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကိုကာကြယ္ဖို႔၊ ဥပေဒနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ျပည္သူေတြ႕ရဲ႕ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမၽွ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မိမိတို႔တပ္မေတာ္က ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးေျပာၾကား လိုပါတယ္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment