ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအၾကား ပထမအႀကိမ္ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ပထမအႀကိမ္ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ခ်င္းတြင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေကာင္စစ္ေရးရာဌာနမွ လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ H.E. Mr. Carl C. Risch ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
အစည္းအေဝးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေရး၊ ႏွစ္နိုင္ငံသားမ်ား၏ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔အျပင္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေကာင္စစ္ႏွင့္ ဗီဇာဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသည္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိုင္းအစည္းအေဝး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍ က်င္းပသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment