ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒုတိယအမ်ဳိးသားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔အား သီးျခားစီေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ စြန္းေဂၚရွန္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒုတိယ အမ်ဳိးသား အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ H.E.Mr.Rajinder Khanna၊ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UNESCAP) အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ Dr.Shamshad Akhtar တို႔အား ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-II) ၌ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္ အကူအညီ ေပးသြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒုတိယအမ်ဳိးသား အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး က႑အပါအ၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment