ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဟာသီရိသုဓမၼေဒၚခင္ၾကည္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအား ေျမမိန္႕ရရွိပါက အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဟာသီရိသုဓမၼေဒၚခင္ၾကည္ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအား ေျမမိန္႔ရရွိပါက ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာစိုးမိုးသူက ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သူ မဟာသီရိသုဓမၼ ေဒၚခင္ၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မဟာသီရိသုဓမၼေဒၚခင္ၾကည္ သူနာျပဳႏွင့္
သားဖြားသင္တန္း ေက်ာင္းအား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဧရာဝတီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္မည္ဆိုပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေျမာင္းျမခုတင္ (၂၀၀) ေဆး႐ံုႀကီးရွိသည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပသည္။၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ေျမေနရာ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရရွိရန္ (၃) ႏွစ္ၾကာမွ ဂရန္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရမည္ဆိုပါက ေနာက္ထပ္ (၃)ႏွစ္ၾကာ သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကို ေျမ (၅) ဧက အျမန္ဆံုး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပိုက္ဆံ ထည့္တြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ (လန-၉၃) ရရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဦးစီးဌာနပိုင္ ေျမမိန္႔အျဖစ္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Photo - ေျမာင္းျမၿမဳိ႕ FB Page
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment