တရားမဝင္ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္း ေဆးမ်ဳိးစံု သိမ္းဆည္းရမိ

မရမ္းေခ်ာင္အၿမဲ တမ္းစစ္ေဆး ေရးစခန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က ေရွာင္ကြင္းလမ္း ျဖစ္သည့္ ေရႊျဖဴေရာ္ဘာၿခံလမ္း အတြင္း သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ လမ္းေဘးတြင္ စုပံုထားေသာ တရားမဝင္ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆး ၂၃ မ်ဳိး ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၃၇၃ သန္း ခန္႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။
 
ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတုိ႔က တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈကိုးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၅၇ ဒသမ ၇၅၇ သန္းခန္႔၊ မရမ္းေခ်ာင္အၿမဲတမ္း စစ္ေဆး ေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈခုနစ္မႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၂၁၇ သန္းခန္႔ စုစုေပါင္းတားဆီးမႈ ၁၆ မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၇၆ ဒသမ ၉၇၄ သန္းခန္႔အား ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္း ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔ကို ဌာန ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ မၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၉၈၆ စီး၊ သြင္း ကုန္အစီး ၁ဝ၁ဝ၊ ရန္ကုန္-ျမဝတီ လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ ပို႔ကုန္ ၄၃ စီး၊ သြင္းကုန္ ၁၂၆ စီး ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment