အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ လာမည့္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

ျပန္လည္က်င္းပေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔အား အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ႏိုင္ေရးအပါအဝင္ အျခားဦးစားေပးရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေျပာသည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီနာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ နားလည္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း အထူး အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိျခင္းသည္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ အစဥ္အလာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment