ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သိပံၸဘာသာရပ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရန္ရွိဟုဆို

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာနအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သိပၸံ (Environmental Science) ဘာသာရပ္အား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာန ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာေအးေဖက ေျပာသည္။
 
ဌာနအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားႏုိင္မည့္ Interdisciplinary သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံ (Environmental Science)ဘာသာရပ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပထားျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္က်သည့္ႏွင့္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
Environmental Science မတိုင္ခင္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ Environmental Studies ဘာသာရပ္အား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စတင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအခ်ိဳ႕တြင္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားရွိသည္။ ၎ Environmental Studies ဘာသာရပ္ သင္တန္းအား ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ မည့္သည့္ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ Environmental Studies အား သိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ၇ ခုႏွင့္၊ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ ၃ ခုတို႔ျဖင့္ သင္႐ိုးေရးဆြဲထားသည့္ Environmental Science အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
ေဒါက္တာေအးေဖက “Environmental Science က Environmental Studies အေနနဲ႔ရွိျပီးသားပါ။ ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျပီးေတာ့ ဒုတိယႏွစ္က ဘယ္ေမဂ်ာကပဲ ေအာင္ေအာင္၊ သိပၸံေအာင္ေအာင္၊ ၀ိဇၨာေအာင္ေအာင္ ေအာင္လာတ့ဲ ကေလးေတြကို Environmental Studies စိတ္၀င္စားရင္ တက္ခြင့္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ Environmental Science အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ တင္ထားျပီးျဖစ္တယ္။ ခြင့္ျပဳခ့ဲရင္ေတာ့ တတိယႏွစ္ကစျပီး Environmental Science အတန္းကို စျပီးဖြင့္မွာျဖစ္တယ္။ အ့ဲဒီဟာကို ဌာနကပဲဦးစီးျပီး လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာသင္ၾကားသူမ်ား အတြက္ Environmental Studies ဆိုသည္မွာ လူသိနည္းျပီး Environmental Science အား လူသိမ်ားျပီး ပညာသင္မ်ား ေခၚယူျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေရး အာ႐ုံစိုက္လာသည့္ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္လာျခင္း၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Environmental Science အား ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။
 
သင္တန္းသား ေခၚယူမည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒါက္တာ ေအးေဖက “တတိယႏွစ္မွ စမယ္။ ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျပီး ျဖစ္ရမယ္။ ဒုတိယႏွစ္ ေအာင္ျပီးသားမွာ ၀ိဇၨာသိပံၸ ဘာနဲ႕ေအာင္ေအာင္ စိတ္ပါ၀င္စားလို႔ရွိရင္ တက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ ေလွ်ာက္ရင္ ၀င္ခြင့္စစ္မွာ ၀င္ခြင့္ေျဖရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၌ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေရး စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရျပီးသူမ်ားႏွင့္ စတုတၱႏွစ္ေအာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားလိုပါက Environmental Studies ဘာသာရပ္အား လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး သင္တန္း-HRD အေနျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၅၀ ေက်ာ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦး လက္ခံ ပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment