ျပည္သူမ်ား လံုၿခဳံမႈရွိေစေရးအတြက္ ခုိး၊ ဆုိး၊ လု၊ ႏိႈက္ သူမ်ားအား လင္းယုန္စီမံခ်က္ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ၊ မႈခင္းက် ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
လင္းယုန္ စီမံခ်က္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ ခိုး ၊ ဆိုး၊ လု ၊ ႏႈိက္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အနိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ ေျပး (၄)ေျပးမ်ား ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း ၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ား ၊ ေလာင္းကစား မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း တုိ ့ကုိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၁) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ အထိ လင္းယုန္ အဆင့္ (၂)ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ထိ လင္းယုန္ အဆင့္(၃) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ အထိ လင္းယုန္အဆင့္ (၄)ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
လင္းယုန္ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာေန ျပည္သူ အေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ Community Based Policing ကိုလည္း တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရပ္ရြာ အေျချပဳ အဖြဲ႔ မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ လင္းယုန္စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment