ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တိုးတက္ေရးအတြက္ MYPOD စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန တိုးတက္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးျမႇင့္ ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္သည့္ MYPOD စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၈ မိုင္ လမ္းဆုံ႐ွိ Hotel Yangon က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
 
၎စီမံကိန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တိုးတက္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Danish Ethical Trading Initiative (DIEH)၊ Ethical Trading Initiative UK (ETI, BESTSELLER၊the United Federation of Workers in Denmark - 3F၊Aalborg University တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
Danish Eth'cal Trading Initiative(DIEGlH)မွ ဒါ႐ိုက္တာ Ms.Mette Boyeက"စီမံကိန္းကေတာ့ စၿပီးသား။ ဒီကေန႔ကေတာ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ဆက္ပြဲ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ မနက္ျဖန္က်ရင္ စက္႐ုံပိုင္႐ွင္ အကုန္လုံးစုၿပီး ေတြ႔ဆုံဖို႔႐ွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သင္တန္းေတြ ေပးတာ ဘာေတြ႐ွိလာႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
အဆိုစီမံကိန္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ Bestseller အမွတ္တံဆိပ္ခ်ဳပ္သည့္ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသည့္ အထည္ခ်ဴပ္စက္႐ုံ ၁၂ ႐ုံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒာ္လာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ IWFM ႏွင့္ MICS တို႔ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
Ms.Mette Boye က "ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္မွာ ဒီလိုစီမံကိန္း လုပ္တာ႐ွိတယ္။ အဲ့ဒီက အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ အဓိက လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒီကေနၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ႐ွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာဖို႔လည္း ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေန တစ္ဆင့္ အျခားစက္႐ုံေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားဖို႔ကိုလည္း ယုံၾကည္ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment