လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ေျဖၾကားေပးရန္ ေျပာၾကား

လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနသည္မွာ အာေပါက္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
“လယ္ယာေျမနဲ႕အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေအာက္ေျခမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ထိေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခရဲ႕ အေျခအေနမွန္ကို သိၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာေနတာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အာေပါက္ေတာ့ပါမယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ သေဘာေပါက္ဖို႕ေတာ့ လိုပါၿပီ ဒါကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာ” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
 
လယ္ယာေျမႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္သည့္အခါတြင္ ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္ရမည့္ မူ၀ါဒမ်ား စိစစ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
 
“လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပးပို႔ထားရဲ႕သားနဲ႔ ဒီမူ၀ါဒေတြကို မရွင္းမလင္း မျပတ္သားေအာင္ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျပန္လည္ျပီးေတာ့ ခ်မွတ္တာမ်ိဳးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံနုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မျပတ္မသား မရွင္းလင္းေတြ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အခုနက ကိုယ္စားလွယ္ေတ ြေဆြးေႏြးသလို ေအာက္ေျခမွာ လယ္သမားေတြက အသိမ္းလည္းခံရတယ္၊ တရားလည္း အစြဲခံရတယ္၊ ေထာင္လည္း က်ခံရတယ္။ ကိုယ္သာ အဲ့ဒီေနရာမွာ ဆိုရင္ ကိုယ္ဘယ္လို ခံစားမလဲ၊ ဘယ္လိုေနမလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႕ေတာ့လိုပါ တယ္၊ ဒါကၽြန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါမယ္” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႕၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခ၌ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည္မ်ားကို သိ၍ အေျခအေနမွန္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အာေပါက္ေလာက္ေအာင္ ေျပာေနေသာ္လည္း ၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ အခါတြင္ မူ၀ါဒသေဘာ ထားမ်ား ကို ေယဘူယ်ၿခဳံငုံ၍ အေပၚယံ ေျဖသည္ထက္ မူ၀ါဒမ်ား စိစစ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းရဲ႕ ကာလ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မယ္။ ဒီကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးေနတာ ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ ေပးၿပီးလို႔ ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္း စြန္႕လႊတ္ၿပီးလို႔ ဘယ္ႏွရာခိုင္ႏႈန္း စိစစ္ၿပီးၿပီလဲ တိတိက်က် ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖဖို႕ေတာ့ ေနာင္ကိုလိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႕ ဒီအဆိုေတြက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေန တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ေနရာေဒသတစ္ခု တည္းမွာ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံး ေဆြးေႏြးေနတာ။ ဒီမွာ ၾကားရတာတင္လည္း ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္ စိစစ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း မွတ္တမ္းတင္ၿပီး မ်က္ေျခမျပတ္ ေလးေလး နက္နက္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးကို ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊ ကနီ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္ “သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ရယူထားမႈမ်ား၌ ကာလအတန္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ မူလေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားသူမ်ားအၾကား ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း” အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ကာ၊ အဆိုရွင္ကလည္း မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵရယူရာ သေဘာမတူသူ မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment