လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်ခံရသည့္ စည္ေတာ္ႀကီး စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ားက ျပန္လည္ ခန္႔ထားေရး စုေပါင္းေတာင္းဆုိ

စည္ေတာ္ႀကီးစက္႐ုံမွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္အကိုင္ ျပန္လည္ ရ႐ွိေရးအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ စက္႐ုံအေ႐ွ႕တြင္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 
လိူင္သာယာျမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္(၇) ရတနာသိဂီ ၤလမ္း အမွတ္(၁၁၁)၊ ေအာင္ေဇယ်ႀကဳိးတံတား ေအာက္က ကစင္ရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ စည္ေတာ္ႀကီး လက္ဖက္စက္ရုံမွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ တြင္ စက္ရုံစဖြင့္စဥ္ ကတည္းက အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား ၉၀ ဦးအား လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ဝန္ထမ္းအင္အား ေလွ်ာ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ အလုပ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထိုသို႔ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဝန္ထမ္းအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ျပီး အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကို ေခၚယူလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ေလွ်ာ့ခ်ခံရေသာ အလုပ္သမား ၉၀ ဦးမွ အခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားမ်ားမွ နစ္နာေၾကး ယူေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္)တြင္ စက္ရုံေ႐ွ႕၌ စုေပါင္းေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုေပါင္းေတာင္းဆိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ မအိအိၿဖိဳးက "လုပ္သက္က ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ ၇ ႏွစ္ေလာက္ ႐ွိပါၿပီ။ သူတို႔က လူအင္အား ေလွ်ာ့ခ်တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အရင္က လူအင္အား မလုံေလာက္ပဲ ေန႔စားေတြေတာင္ ေခၚခိုင္းၿပီး လုပ္တာ႐ွိခဲ့တယ္။ ေန႔စားေတြေခၚခိုင္း တာေတာင္ မလုံေလာက္တာကို လူအင္အား ေလွ်ာ့ခ်တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ညီမတို႔မွာ ဘာအျပစ္မွမ႐ွိဘဲ အလုပ္ထုတ္လိုက္ တာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ပစၥည္းလည္း ခိုးယူတာမဟုတ္ဘူး၊ ဖ်က္ဆီးတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္သိကၡာအတြက္ ဒီအလုပ္ကို ျပန္ရခ်င္လို႔ အခုလို ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
၎စက္႐ုံမွ လုပ္သား ၉၀ ဦးအား ဥပေဒအရ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ တလႀကိဳတင္ မေျပာသည့္အတြက္ တစ္လစာ နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးသြားရန္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္သက္ရင့္ လူေဟာင္းမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဟုဆိုကာ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးေပးကာ ထုတ္ပယ္ လိုက္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူျခင္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
စုေပါင္းေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးက "ေန႔စားလုပ္သားေတြေခၚတာ ရွိတယ္။ သူတို႔က လူေဟာင္းနဲ႔ လူသစ္လဲသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ျပန္လည္ရ႐ွိေရး လိုလားေနေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မွ ၎တို႔အား ညိႇနွုိင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
စက္႐ုံေ႐ွ႕တြင္ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမား ၉၀ ဦး အမည္ႏွင့္စာရင္းကို ေၾကညာထားျခင္းမ်ား ႐ွိၿပီး ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးထုတ္ယူျခင္း မ႐ွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိသေဘာဆႏၵအရ အလုပ္ထြက္သည့္ဟု ယူဆသည္ဆိုသည့္ စာကပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
 
အဆိုပါစက္႐ုံ႐ွိ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ခလစာ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းဝန္းက်င္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး မည္သည့္ခံစားခြင့္မွ် မရ႐ွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားကဆိုသည္။
 
အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္႐ုံတာဝန္႐ွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္ ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း ေျဖၾကားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စက္႐ုံဂိတ္ေပါက္ တာဝန္က်ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment