ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လစ္သူေယးနီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ကေမၻာဒီယားႏုိင္ငံ တုိ႔အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း(ASEM) သို႔ တက္ေရာက္ လာသည့္ ဟန္ေဂရီ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီး H.E. Mr. Peter Szijjarto အား ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၁ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာ-ဟန္ေဂရီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးကိစၥ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည့္ အလားအလာတုိ႔ကို အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ျမန္မာ-ဟန္ေဂရီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ တည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Peter Szijjarto တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။
 
ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ညေန ၄ နာရီတြင္ လစ္သူေယးနီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Darius Skusevicius အား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ-လစ္သူေယးနီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးကိစၥ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ၾကသည္။
 
ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ျမန္မာ-လစ္သူေယးနီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာန မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ လစ္သူေယးနီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Darius Skusevicius တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။
 
ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn အား လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ Between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia on Political Consultations နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး H.E. Mr. Prak Sokhonn တုိ႔က လက္မွတ္ေရး ထုိးၾကသည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment