၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ စည္းေဝးမည္

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (Joint Border Trade Coopera-ting and Coordinating Commi-ttee – JBTCCC) အစည္းအေဝးကို တ႐ုတ္ျပည္သႉသမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ ေတာ္ ဖုန္း ဝ၆၇-၄၃ဝ၄၄၆၊ ၄၃ဝ၄၄၇ ဖက္(စ္) ဝ၆၇-၄၃ဝ၁၂၈၊ Email: moctradefair@gmail.com ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန (ရန္ကုန္) ဖုန္း ဝ၁-၂၅၄ဝ၂၄၊ E mail: itpic.moc@gmail.com တို႔ကို ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕(Myantrade) သည္ ပို႔ကုန္ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳတိုးတက္ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ မ်ားကို သြားေရာက္ျပသႏိုင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment