မိုင္းထိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမည္

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း အစီစဥ္အရ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရတဲ့သူမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး မိုင္းထိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလုံးကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကေလး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ) ေဒၚရွားမီး က တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ မသန္စြမ္းမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း၊အား ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္ သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရတဲ့သူမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီ အစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွာ မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ေတြကို ေထာက္ပ့ံေနပါ တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ငါးဦး ကယားျပည္နယ္မွာ ခုနစ္ဦး ကရင္ျပည္ နယ္မွာ ၈ ဦး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၃၀ စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးကို တစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္သိန္း တစ္ရာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္၊ အဲ့ဒီျပည္ နယ္ေတြ အတြင္းမွာ က်န္ရွိတဲ့ မိုင္းထိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလုံးကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အကူအညီ ကိရိယာ မပါဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း တို႕ကို လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 4 (1 vote)

Add new comment