ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ဆံုနိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု `၀` အဖြဲ႕ (UWSA) ေျပာၾကား

အစိုးရဘက္ႏွင့္ `၀` ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ `၀` ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု လာ႐ိႈးျမိဳ႕ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာ၀န္ခံ ဦးညီရန္က The Ladies News သို႔ ေျပာၾကားသည္။
 
`ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိရန္ အတြက္ အၿမဲေတြ႕ဆံုနိုင္ ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္` ဟု ဦးညီရန္က ေျပာၾကား သည္။
 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ `၀`အဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မင္းလ်န္ အပါ အ၀င္ `၀`ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ `၀` ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဦးညီရန္က ၄င္း၏ လႈမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
`၀`အဖြဲ႕ (UWSA) အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ ဘူးဆိုသည့္ သေဘာထားက္ို ဒုဥကၠ႒ ဦးေလ်ာက္မင္းလ်န္က အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ `၀` ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္နိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရက လမ္းခင္း ကတၱရာမ်ား ပံ့ပုိးရန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိနို္င္ရန္ မိုင္းေမာခ႐ိုင္ မန္တြန္းျမိဳ႕တြင္ ကီလို၀ပ္ ေျခာက္ေသာင္း ထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စက္႐ံု တစ္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ `၀`ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား လား႐ိႈး၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားနိုင္ရန္ အတြက္ နိုင္ငံသား စိစစ္ေေရးကတ္ျပာမ်ား လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ေပးရန္တို႔ကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ တစ္ ဆင့္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းကိုလည္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (AA) တို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ကိ္ုလည္း တင္ျပသည္။
 
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မွ `၀` အဖြဲ႕ (UWSP/ UWSA) အား NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေျပာၾကားသည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ
(FPNCC) ၏ ယခင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားေသာ နိုင္ငံေရးမႈေဘာင္မ်ား အတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဦးညီရန္၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
`၀` အဖြဲ႕ႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေႏြးေဆြးခဲ့ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၀င္ ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) မွ ဦးေအာင္စိုးအား ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Ladies News က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ရာတြင္ ၄င္းက ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရမွ သတင္းထုတ္ျပန္မည္ဟု ဆိုသည္။
 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲေအာင္က ဦးေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ `၀`ႏွင့္ မိုင္းလား ေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment