စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟို အဆင့္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုဆိုင္ရာ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးကို နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၃၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၊ Grand Ballroom II ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အစည္းအေဝးတြင္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕တို႔၏ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လုံျခဳံမွုရွိေစေရး အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တိုးျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္းမွူးအဆင့္၊ ကြပ္ကဲေရးမွူးအဆင့္ ပုံမွန္ အလံတင္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရး၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ မွုမ်ား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ ဟန္ခ်က္ညီပူးေပါင္း ကင္းလွည့္ျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေရး၊ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကမ္းဖက္မွု၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမွု၊ လူကုန္ကူးမွုမ်ား တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ထိေရာက္မွု ရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရး၊ တရား မဝင္ ငါးခိုးဖမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္း/ လက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာ မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရး၊ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး (BLO) အျပန္အလွန္ ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ေရး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ အစည္းအေ၀းပြဲသုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္၊ ရဲမွူးခ်ဳပ္ မ်ိဳးေဆြဝင္း ႏွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Abul Hossain, ndc, psc, P Eng၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment