တုိင္းျပည္စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥမ်ဳိးကုိမဆုိ တပ္မေတာ္က လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ တင္ျပ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈကို ပ်က္ျပား ေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုမဆုိ တပ္မေတာ္က လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား အရာရွိႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကုိ ႏုိုင္ငံတကာ အစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက အမွန္အတိုင္း သိရွိျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သိရွိေစရန္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ဘဂၤလီမ်ားသာမက မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္အား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment