ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ေစ်းသစ္ ၅ ခုအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ေစ်းသစ္ ငါးခုအတြက္ တင္ဒါမ်ား ကုိ ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕၊ ေတာင္ ကုတ္ၿမိဳ႕၊ ဂြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ သံုးထပ္ေစ်းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တင္ဒါေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ တင္ဒါဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တင္ဒါေရာင္းခ်မည့္ CD ခ်ပ္မ်ားတြင္ Preparation for construction project . 1/ Architectural design ၊ 2/ Soil Test ၊ 3/ Structure Design ၊ 4/ ELV Design (Electrical, Sanitary, Fire Fighting, CCTV) ၊ 5/ Estimating Cost. တို႔ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါမည္။ Cost တြင္ မိမိတို႔ေဒသေပါက္ေစ်းမ်ား ေရးသြင္းၿပီး ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ CD တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၅ သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။
 
စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တြက္ခ်က္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံက သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment