ေမာင္ေတာေဒသ ပုိင္ရွင္မဲ့စပါးမ်ား ရိတ္သိမ္း ေရာင္းခ်ၿပီး မူလပုိင္ရွင္ မ်ားထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည္

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ပုိင္ရွင္မဲ႔စပါးမ်ား စနစ္တက် ရိတ္သိမ္း ၊ေရာင္း ခ်ၿပီး မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ရိတ္သိမ္း၊ ေရာင္းခ်ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္သုိ႔ ထည့္သြင္းမည္ ဆိုသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ ေရး ေကာ္မတီက ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာေဒသအလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ မိုးစပါး မ်ား အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ေမာင္ေတာေဒသ အတြင္းရွိ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဧက ၄၅၂၈၆ ဧက အတြင္းရွိ မိုးစပါး မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္မွ စတင္၍ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔စက္ ၄၄ စီးျဖင့္ လတ္တေလာ ရင့္မွည့္ေနေသာ မိုးစပါးမ်ားကို အေလအလြင့္ ျဖစ္မသြား ေစရန္ ရိတ္သိမ္းခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ အထိ ၁၇၁၄ ဒႆမ ၂၄ ဧကကို ရိတ္သိမ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
 
ထိုသို႔ ရိတ္သိမ္းရာတြင္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကံက်ေတာင္ေက်း႐ြာမွ ၄၈ ဒႆမ ၆ ဧက၊ ရာဇာဘီ ေက်း႐ြာမွ ၂၆ ဧက၊ ေသာင္ပိုင္ညာ ေက်း႐ြာ မွ ၂၄ ဒႆမ ၅ ဧက၊ ကံပူးေက်း႐ြာအုပ္စု ၊ ကံပူးေက်း႐ြာမွ ၃၂၇ ဒႆမ ၅ ဧက ၊ ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာမွ ၄၇၆ ဒႆမ ၂ ဧက၊ ဝါးခ်ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အုန္းေတာ ေက်း႐ြာမွ ၁၂၈ ဒႆမ ၉ ဧက၊ ႏြား႐ုံေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ႏြား႐ုံေတာင္ေက်း႐ြာမွ ၂၀၃ ဒႆမ ၃၂ ဧက၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်း႐ြာမွ ၂၂၅ ဒႆမ ၇ ဧက၊ သံဒါ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ သံဒါေက်း႐ြာမွ ၁၉၈ ဒႆမ ၈၂ ဧက၊ က်ီးကန္းျပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ီးကန္းျပင္ေက်း႐ြာ မွ ၉ ဒႆမ ၇ ဧက၊ ျမင္းလႊတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ျမင္းလႊတ္ေက်း႐ြာမွ ၄၅ ဧကတို႔အား ရိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး စပါးတင္းေပါင္း ၆၅၆၂၈ တင္း ထြက္ရွိခဲ့သည္။
 
ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔ၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ မိုးစပါးမ်ားကို ေရာင္းခ်၍ ရရွိလာ သည့္ေငြမ်ားကိုဘဏ္တြင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းသိမ္း ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေမာင္ေတာ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ အသုံးခ်သြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေနသည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၂၈၇၅ ဒႆမ ၆၉ ဧကကို အျမန္ဆုံး ရိတ္သိမ္း ေႁခြေလွ႔ႏိုင္ရန္ ရိတ္သိမ္း ေႁခြေလွ႔စက္ ၂၅ စီး ထပ္မံ ျဖည့္တင္း၍ စုစုေပါင္း ရိတ္သိမ္း ေႁခြေလွ႔စက္ ၆၉ စီး ျဖင့္ အခ်ိန္မီ ဆက္လက္ရိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးမ်ားကို သိုေလွာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသျဖင့္ ေဒသႏၱရေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး စပါးေရာင္းရေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment