ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ Facebook သုံးစြဲမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားရန္ တာ၀န္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထား

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ သမၼတရုံးႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးတို႕ ညွိႏိႈင္းၿပီး ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း မထိခိုက္ေစဘဲ Facebook အသုံးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားရန္ တာ၀န္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၊ ဂန္႔ေဂါ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ ၏ “ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္႐ြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္း တို႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း” အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳ ရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕ေဖ့ဘြတ္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ညွိႏိႈင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဖ့ဘြတ္ေတြကို ေမာ္နီတာ လုပ္ရင္ေကာ အင္တာေန ရွင္နယ္က ဘယ္လိုမ်ား သေဘာထားပါသလဲ ဆိုေတာ့ သူက ၾကည့္ရႈခြင့္ ရွိပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီး ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိပါတယ္။ ပရိုက္ဗက္စီ ရွိထားေသာ လစ္မစ္တက္ဂရုေတြကိုေတာ့ ၀င္ခြင့္မရွိပါဘူး အားလုံးကို ရွဲလ္ထားတယ္ ဆိုခဲ့ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီအေကာင့္ကို ၾကည့္ရႈလို႕ရပါတယ္ ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႕အညီ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယင္းအဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၊ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္း တို႕ေၾကာင့္ အိုင္တီနည္းပညာ အလြဲသုံးစြဲမႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းဟု အဆိုရွင္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတို႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႕ကြက္သူမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment