ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ထင္ေပၚေစသည့္အတြက္ လက္ခံႀကဳိဆုိေၾကာင္း NDF ပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအေျချပဳမိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ထင္ေပၚေစသည့္အတြက္ လက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) အေနျဖင့္ လက္ခံႀကဳိဆုိေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ယေန႔)တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
အဆုိပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ိိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီသည္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳး စီးပြားအလုိ႔ငွာ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ား ရွိပါက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ အၾကံျပဳသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ပါတီခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ တစ္ပါတီခ်င္း၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါကလည္း လက္ခံၾကိဳဆုိ သြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း NDF ပါတီ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံတကာ သို႔ ရွင္းလင္းသည့္မိန္႔ခြန္း (Diplomatic Briefing) တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏို္င္ငံတကာက လက္ခံ ထားသည့္ (Right To Defend ) အရ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္လာမႈ ကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ျခင္းသာျဖစ္ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳး မရွိေသးျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လုံျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို (Code of Conduct) အရ အစြမ္းကုန္ ခ်ဳပ္တည္း ကိုင္တြယ္ေစျခင္းႏွင့္ ယင္းအက်ိဳးဆက္ ေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔ မူရင္းရပ္ရြာ ေဒသမ်ားမွ ထြက္ မေျပးဘဲ ေအးခ်မ္းစြာရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ လူနည္းစု ဘဂၤလီမ်ားကုိ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲမႈ မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးရႈေဒါင့္မွ ေခ်ပရာ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့လူအုပ္စုၾကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွိေနျပီဟု စြပ္စြဲခ်က္ကို National Verifiaction System ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ျပီး ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေပးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစိစစ္မႈတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအေပၚ အေျခခံ၍ ေျဖၾကားသည္ဟု NDF ပါတီမွ သေဘာရပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ၾကီးကို ေမ့မထားပါ စသျဖင့္ အမ်ိဳသား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးကို ေရွ႕ရႈ၍ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ သိေစရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
ဤေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု ဆႏၵသေဘာထားကို ထင္ဟတ္သည္ျဖစ္၍ NDF ပါတီမွ လက္ခံၾကိဳဆုိ ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment