အသင္းသားမ်ားအား လစာပုံမွန္ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္ အသင္းအား လိဂ္ေကာ္မတီက ျပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္

အသင္းသားမ်ားအား လစာ ပုံမွန္ေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္ အသင္းအား လိဂ္ေကာ္မတီက ျပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ျပီး ကစားသမားမ်ားႏွင့္ အသင္းနည္းျပမ်ားအား ေကာ္မတီရန္ပုံေငြမွ သုံးလစာ စိုက္ထုတ္ေပး လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရ သည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဘာလုံးရာသီ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းတစ္ သင္းျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္အသင္း အေနျဖင့္ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဴပ္၊ နည္းျပမ်ား၏ လုပ္ခလစာကို ဧျပီလမွ စတင္ကာ ၾသဂုတ္လ အထိ ၅ လစာ ေပးေခ်ခ့ဲျခင္း မရွိသျဖင့္ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား မွာ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ေရး မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ လြန္ခ့ဲသည့္ ရက္ သတၱပတ္က ကစားရမည့္ MNL Week 17 ပြဲစဥ္ကို လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္း မျပဳျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈ အရ ေနျပည္ေတာ္အသင္းအား ယခုအပတ္ ပြဲစဥ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ ထုတ္ပယ္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ယခုရာသီတြင္ ေနျပည္ေတာ္အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ပြဲစဥ္ ၅ ပြဲ ရလဒ္ကိုလည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္းမ်ားအား သံုးဂိုး၊ သံုးမွတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
၂၀၁၀ မွ စတင္ကာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ အကုန္ခံ၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အသင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ေပါင္းေလာင္းကြင္းကို တရား၀င္ ငွားရမ္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ကာ အိမ္ကြင္းအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း၍ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အသင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံအခ်ဳိ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနသို႔ ကြင္းအား ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင္ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားကြင္းကို ယာယီငွားရမ္းကာ အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မ်ားကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ရသည္။ အသင္းပိုင္ရွင္ အေနႏွင့္ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအတြက္ ေငြကုန္္ေၾကးက် မ်ားစြာက်ခံကာ ယခုရာသီကုန္အထိ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသင္းကို ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၊နည္းျပမ်ား၏ လစာကိုပင္ ၅ လခန္႔ ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းထိုင္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
သို႔ေသာ္ အသင္း၏ ကစားသမားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ နည္းျပမ်ား၏ အခက္အခဲကို လူမႈေရး ရႈေထာင့္မွ စာနာ နားလည္ေသာ အားျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီ အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စီနီယာ အသင္း အပါအ၀င္ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၉ အသင္းတို႔မွ ကစားသမားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ နည္းျပမ်ားအား အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္း၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြထဲမွ ၄င္းတို႔အတြက္ အခ်ဳိးက်လစာမ်ား ထုတ္ေပးသြားရန္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
 
၎ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္) နံနက္ ၉း၃၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ေနျပည္ေတာ္အသင္း၏ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၉ အသင္းသားမ်ားကို ဦးစြာေခၚယူေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့သည္။
 
ယင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈအရ ေနျပည္ေတာ္ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ယူ-၁၉ အသင္းသားအားလံုးက အသင္းပိုင္ရွင္ထံမွ ၄င္းတို႔ ရရွိရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ၅ လစာအနက္ ၃ လစာအား လက္ခံရယူ၍ ေက်ေအး သေဘာတူေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ရန္ပံုေငြထဲမွ ယင္း ၃ လစာေငြအား စိုက္ထုတ္ ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပီး စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္တြင္လည္း ေနျပည္ေတာ္အသင္းႀကီးမွ အသင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈေကာ္မတီက ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ အခ်ဳိးက်လစာမ်ားကို လိဂ္ေကာ္မတီရန္ပံုေငြက စိုက္ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
အလားတူပင္ ကစားသမားမ်ားအား လစာပံုမွန္ ေပးေခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ခ်င္းယူႏိုက္တက္အသင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အသင္းပိုင္ရွင္၊ အသင္းဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ တို႔မွ စိုက္ထုတ္က်ခံရန္ ၀န္ခံကတိျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း အျမန္ဆံုးရရွိေရးကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၿပီး ယခုရာသီကုန္အထိ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ လိဂ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
ဓာတ္ပုံ- Myanmar National League (FB)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment