ျမန္မာႏွင့္စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္အား အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းပယ္ခ်

မြတ္ဆလင္ ဘဂၤလီမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏွင့္ အေမ ရိကန္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္အား အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ၎အေနျဖင့္ လြတ္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ ျပီးဆုံးျပီး အရပ္သားအစိုးရ တက္လာျပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား ဆက္ဆံေရး ၾကီးမားလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆုိထားသည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေျခအေနသည္ ဘဂၤလီ ၃၇၀,၀၀၀ အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေစသည္ အၾကမ္းဖက္ ယိုယြင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုန္း ရွင္းလင္းမႈ ဥပမာသင္ခန္းစာဟု ေျပာဆိုျပီးေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲကုန္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဂၽြန္မက္ကိန္းက ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အေမရိကန္စစ္တပ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ေရေၾကာင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ား တိုးခ်ဲ႕မည္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစီအစဥ္အား ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
အျခားေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္အား ယခင္ကတည္းက ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားရွိျပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာျခင္းမွာ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မွတ္တမ္း အားနည္းေနေသးသည့္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
ဂၽြန္မက္ကိန္းက ဆက္လက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားျမစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment