ေ၀လမင္းသား ခ်ားလ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ဖြယ္ရွိ

ယူေက၏ ေ၀လမင္းသား ခ်ားလ္အေနျဖင့္ ေဆာင္းဦးရာသီ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျဗိတိန္အေျခစိုက္ Express သတင္းဌာန ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံးက အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသားအေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား သြားေရာက္မည့္ခရီးစဥ္တြင္ ၎ခရီးစဥ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုို႔ လာေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
 
ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးျခင္း ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။
 
ေ၀လမင္းသား ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုႏွစ္ ေမလခရီးစဥ္အတြင္း လန္ဒန္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ၎ခရီးစဥ္အတြင္း ဘုရင္မၾကီး အယ္လိဇဘက္ ကိုယ္တိုင္ သူမ၏ နန္းေတာ္တြင္ လက္ခံေတြ႔ဆုံခ့ဲျခင္းမ်ား ရွိခ့ဲသည္။
 
မင္းသားခ်ားလ္စ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ဖြယ္ရွိသလို ပုပ္ရဟန္းမင္ၾကီး ဖရန္စစ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေလးရက္တာ ခရီးစဥ္ လာေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment