အီရန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ Ayatollah Ali Khamenei က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အၾကင္နာမ့ဲေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီးဟု သုံးႏႈန္းေျပာဆို

အီရန္အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ Ayatollah Ali Khamenei က ႏိုဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဘဂၤလီအေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကားရာတြင္ အၾကင္နာမ့ဲေသာ အမ်ိဳးသမီးၾကီး ဟု အဂၤါေန႔က သုံးႏႈန္းေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း တီဟီရန္သတင္းဌာန ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ သိရသည္။
 
အဆိုပါဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုအတြက္ အသုဘအခ်က္ေပး ေခါင္း ေလာင္းသံကို ၾကားရေၾကာင္းဆိုသည္။
 
အစၥလာမ္မစ္တိုင္းျပည္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္ေတြ႔က်က် ဖိအားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အဆိုပါဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က လက္ေတြ႔က်သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား စစ္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္ တိုင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအား ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ဖိအားေပးသည္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ စက္၀န္းကေနျပီး ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုကို ဆန္႔က်င္သက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္လိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ကပ္ဆိုးသည္ မြတ္ဆလင္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡအျဖစ္သို႔ အဆင့္မေလ်ာ့ခ်ရန္ အာရတိုးေလး ခမာနီက မီးေမာင္းထိုးေျပာသည္။
 
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေရးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ေျပာသည္။ အစၥလာမ္မစ္ တုိင္းျပည္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမ်ားမွ မသိရွိခင္ကတည္းက မြတ္ဆလင္မ်ားအား ျမန္မာအစိုးရက အၾကင္တရား မ့ဲစြာျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္း ေယာင္ေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အီရန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ၎သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ႏႈတ္ျဖင္သာ ေျပာဆိုခ့ဲသည္ဆိုကာ အီရန္ အစြလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ လူအခြင့္အေရးအား ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး“ဒီတိုင္းျပည္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္သည့္ အျပစ္ေပးခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သံေတြ ငိုေၾကြးသံေတြ ျမင့္တက္လာျပီ”ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေသာင္းဂဏန္း ရွိသည့္ လူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈအား အံ့ၾသမင္သက္မိေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
အယာတိုေလး ခမာနီက ေနာက္ဆုံးတြင္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကပ္ဆိုးအား အစည္းအေ၀း ေခၚယူသင့္ေၾကာင္း ဖိအားေပးေျပာဆိုသည္။
 
“ယေန႔ ကမၻာမွာ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳမႈေတြ မ်ားေနျပီ”ဟု အယာတိုေလး ခမာနီက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။ ႏိ္ုင္လိုမင္းထက္ျပဳမႈ ျခင္းမ်ားအား ဆန္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္ ႏုိင္ငံေတြက ဂုဏ္ယူ ေလးစားမႈျဖင့္ က်န္ရွိေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့တစ္၀ွမ္းလုံးရွိ ပါလက္စၥတိုင္း၊ ယီမင္၊ ဘာရိန္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မ်ားကို ဆန္က်င္ျခင္းအားျဖင့္ “ျပတ္သား ရဲရင္စြာျဖင့္” ထုတ္ေဖာ္ေျပာရန္ ဆိုသည္။
 
စုိင္းဟန္
Ref:Tehran Time (Ayatollah Khamenei calls Aung San Suu Kyi a ‘cruel’ woman)
The Ladies News

 

Vote: 
Average: 1 (1 vote)

Add new comment