ေနာက္ထပ္ပစ္လႊတ္မည့္ ဒုံးပ်ံသည္ အေမရိကန္ကိုဆန္က်င့္သည့္ ပထမ ဆုံးေျခလွမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဴအြန္းေျပာ

အေမရိကန္ပိုင္နက္ ဂူအမ္ကြၽန္းသည္ ၄င္းတို႔၏ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးပ်ံစမ္းသပ္မႈ၏ ေနာက္ထပ္ ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေခါင္းေဆာင္းကေျပာသည္။
 
ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ အေမရိကန္ပိုက္နက္အေပၚ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အား ထိပါးေစာ္ကား လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဴအြန္းက ေနာက္ထပ္ ပစ္လႊတ္မည့္ ဒုံးပ်ံသည္ အေမရိကန္ကိုဆန္က်င့္သည့္ ပထမဆုံးေျခလွမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ လက္နက္ေလ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးပ်ံ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း လုံျခံဳေရး ဖိအား တျဖည္းျဖည္းတိုးလာသည္။
 
Korean Central News Agency (KCNA) က ဗုဒၶဟူးေန႔က ကင္အေနျဖင့္ အဆိုပါဒုံးပ်ံစမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေက်နပ္အားရမႈ ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား တတိယေျမာက္ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္၏ ဒုံးပ်ံစမ္းသပ္မူတြင္ ဒုံးပ်ံကြၽမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
 
ပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းနွင့္ အေမရိကန္ ဂူအမ္ကၽြန္းကို လုပ္ေဆာင္မယ့္ ေျမာက္ကိုရီးယား တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရး ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္” ဟု ေခါင္းေဆာင္ကင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားသည္။
 
တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ ဒုံးပ်ံပစ္ လြတ္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီက အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူရန္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွ အဂၤါေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမ်ား ႐ွိသည္။ အလားတူ ႐ု႐ွားကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္႐ွိ ႐ု႐ွားစစ္သည္ ၁၅၀၀ အား ေျမာက္ကိုရီးယား နယ္စပ္အေဝးမွေနရန္ အဂၤါေန႔က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
Ref;North Korea warns Guam is next target after ICBM launch(IBT)
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment