မေအးေသာင္း (ခ) ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း၏ ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၉ ရက္) ေၾကးမံုသတင္းစာပါ အသိေပးေၾကညာခ်က္

အႏုပညာရွင္ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း (ခ) မေအးေသာင္းက ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၉ ရက္) ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကညာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။
 
အႏုပညာရွင္ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း (ခ) ေအးေသာင္း ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ Online Shopping မ်ား၊ Internet Website မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ facebook စီးပြားေရး page မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း မူပုိင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သံုးစြဲေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္မ်ား ထမ္းေဆာင္၍ အႏုပညာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေနသူျဖစ္ သျဖင့္ အႏုပညာေၾကးမ်ား မရရွိဘဲ ယခုကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး page မ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္းမွာ အႏုပညာေၾကးမ်ား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာလ်က္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထုိသုိ႔ တရား၀င္မူပုိင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အႏုပညာရွင္ ေအး၀တ္ရည္ ေသာင္း (ခ) မေအးေသာင္း ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ Internet Website လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ facebook Online Sh opping တုိ႔တြင္ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာအျဖစ္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးတားျမစ္ ထားၿပီး ယင္းသုိ႔ ဆက္လက္သံုးစြဲမည္ဆုိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အႏုပညာရွင္ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာ၀တ္စံုျဖင့္ သတိထားမိလာခဲ့ၿပီး ပရိသတ္က ခ်စ္စႏုိးျဖင့္ မေအးေသာင္း ဟုပင္ ေခၚတြင္ျခင္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ျမန္မာဆန္ဆန္ ၀တ္စံုမ်ားျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရပန္းစားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမားတုိ႔၏ internet website ႏွင့္ facebook စာမ်က္ႏွာ တခ်ဳိ႕တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား၌ အႏုပညာရွင္ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း (ခ) မေအးေသာင္း၏ ဓာတ္ပံုတခ်ဳိ႕ကုိ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳျခင္းအေပၚ သက္ဆုိင္သူမ်ားသုိ႔ အသိေပးမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
Photo - ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း facebook
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment