၆ ႏုိင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား ပူးတြဲက်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲတြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ျပသမည္

 
 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေနက်ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ပညာေရးျပပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ AT&S ထံမွ သိရ သည္။
 
ယင္းျပပြဲႀကီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ စေနန႔၊ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ NOVOTEL ဟိုတယ္၊ ၄ လႊာ ၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
 
ယင္းျပပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၊ စင္ကာပူရွိ အထင္ကရ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး စာရင္း၀င္တကၠသိုလ္မ်ား ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အဂၤလန္တို႔ရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား စသည္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ ျပသၾကမည္ဟု သိရသည္။
 
ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပညာသင္စနစ္ မတူၾကသည့္ အတြက္ မိခင္ႏုိင္ငံမွ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ယူရန္ အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ရရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ယင္းအခက္အခဲမ်ား ကိုေက်ာ္လႊား ႏုိင္ရန္ တကၠသိုလ္ေပါင္းကူး ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖန္တီး သင္ၾကားေပးေနသည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ထားေၾကာင္း AT&S ၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးသီဟက ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ အဂၤလန္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Cambridge၊ Oxford မ်ားသို႔လည္း တုိက္႐ိုက္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးႏုိင္သည့္ အဂၤလန္အေျခစိုက္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚ ထားေၾကာင္း ဦးမ်ိုဳးသီဟက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
 
ယင္းျပပြဲသို႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ သင္ၾကားေရး အဆင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ တက္ေရာက္ရယူႏုိင္မည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား အေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခ ကုန္က်စရိတ္ ၊အခ်ိန္ပိုင္း ေက်ာင္းသား အလုပ္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံအလုိက္ ရာသီဥတု အေျခအေနႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည့္ အစရွိေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းတစ္ခုခ်င္းစိီတြင္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
Pre-Master Programme ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား၊ HND Level (5) ၿပီးဆံုးထားသူမ်ား၊ Top-up Degree တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္လို သူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အဂၤလိပ္စာ သတ္မွတ္ခ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား အေၾကာင္းတို႔ကိုပါ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 
ျပပြဲရက္အတြင္း အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (1 Way Ticket) မ်ား ေပး အပ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ိီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
 
ျပပြဲလာေရာက္ေလ့လာၾကသူမ်ားသည္ မိမိရရွိထားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ လာႏိုင္ၿပီး ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ျပပြဲလာေရာက္သူမ်ားအား AT&S မွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။ ဖုန္း - ၀၁ ၆၅ ၂၃ ၂၀၊ ၀၉ ၇၉၉ ၅၉၅ ၉၄၉ ႏွင့္ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္(ယာ)၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ တုိ႔သု႔ိ႔ ျပပြဲဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment