ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေျခကုပ္ယူစရာ ေနရာတစ္ခုရွာေဖြျခင္း၊ တိုင္းရင္းသာလူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အိမ္ျပန္ခ်င္စိတ္ ကို ခ်ဳပ္တည္းထားေနရ

ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား၏ ခ်က္ပဲလ္ေဟးလ္ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ ေနထိုင္သည့္ Lupu တစ္ေယာက္ သူေနထိုင္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းက ေတာင္တန္းေတြၾကားက ရြာငယ္ေလးအား လြန္ခ့ဲသည့္ အႏွစ္၂၀ ခန္႔က ေနာက္ဆုံး ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၏ ေန႔တစ္ေန႔ မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) တပ္ဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ေရာက္လာျပီးေနာက္ အိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ ျခံေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ သူႏွင့္သူမိသားစုတို႔ဟာ ထြက္ေျပးခ့ဲရသည္။
 
“မင္းေျပးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔မင္းကို လိုက္ဖမ္းလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ရဲက မင္းက KNU နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ခ်က္ခ်င္းသတ္ လိမ့္မယ္” ဟု အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အဖိုးအိုတစ္ဦးက ျပန္ေခၚသည္။
 
ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုၾကာျပီးေနာက္ Lupu အေနျဖင့္ ေျမာက္က႐ိုင္လိုင္းနား ျပည္နယ္ ခ်က္ပယ္လ္ ေဟးလ္ ျမိဳ႕အျပင္မွာ ရွိတ့ဲ စိုက္ခင္းေလးဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါေနရာသည္ ျမန္မာျပည္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စင္တာအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးမားလာျပီး ၾကီးထြားလာပါသည္။
 
Lupu အေနာက္က်န္ေနခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေငြ႕႔အသက္မ်ားအား ပဲစိုက္ခင္းမ်ား၊ စေတာ္ဘယ္ရီ စိုက္ခင္းမ်ား အၾကားတြင္ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါ သည္။ ၀ါးျဖင့္ ကာထားသည့္ စၾကံ ၤမ်ားေပၚတြင္ ကေလးမ်ားက ေျပးလႊားေဆာ့ကစား ေနၾကသည္။ ျမန္မာစာလုံးမ်ားျဖင့္ ေရးသားထား သည့္ သေကၤတမ်ား ေရးထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသည္းစြဲျဖစ္သည့္ ကြမ္းသီးရနံ႔မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။ ၎စိိုက္ခင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ခင္းထဲတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ပဲလင္းေျမြသီးပင္၊ ခ်ဥ္ေပါင္သီးပင္၊ ျမင္းခြာရြက္ပင္၊ စပါးလင္ပင္ႏွင့္ င႐ုတ္ပင္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေဟာင္းဆီက ပုံစံအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးထားသည္။ “ဒီကိုလာတ့ဲအခါ ကၽြနု္ပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာကို ျပန္ေရာက္သြားသလို ခံစားရတယ္။ ကၽြန္ုပ္စိတ္ႏွလုံးထဲမွာေတာ့ ကၽြႏု္ပ္လာခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံကို မွတ္မိေနေသးပါတယ္”ဟု Lupu ကေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ေျမာက္က႐ိုလိုင္းနား၏ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ေမြးရန႔ံမ်ား စုေဆာင္းျပီး တာဟီးျပည္နယ္ ဆိုျပီး ခ်စ္စႏိုးအမည္ မွည့္တြင္ထားသည္။ အဆိုပါေနရာတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာသည္။ ၎တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားစုမွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။
 
မၾကာေသးခင္က အကူအညီေပးရန္ ေရာက္ရိွလာသည့္ ကာဘို႐ို အနီးရွိ ဒုကၡသည္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး စင္တာမွ ဒါ႐ိုက္တာ Flicka Bateman က ပထမဆုံး ျမန္မာလူမ်ိဳး ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါေနရာသို႔ ၂၀၀၀ ႏွစ္ခုခန္႔က ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား တကၠသိုလ္မွာ အိမ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ျပီး ၎လုပ္ငန္းက အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္ဖို႔မလိုဘဲ အက်ိဳးအျမတ္ ေကာင္းေကာင္းရတ့ဲ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ အ့ဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သူတို႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အဆက္အသြယ္ေတြ မိသားစု အဆက္အသြယ္ေတြ ေနရာအသီးသီးက ေရာက္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
“တစ္မွဟုတ္ခ်င္း ၾကီးထြား ျပင္းထန္လာတယ္”ဟု သူမေျပာသည္။
 
ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား၏ Raleigh-Durham-Chapel Hill ၾတိဂံ သဖြယ္ေနရာတြင္ စိန္ေပါ့၊ မီနီဆိုးတား၊ အိုမာဟား Nebraska တို႔ႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အၾကီးမားဆုံး စုေ၀းရာ ေနရာျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါေဒသတြင္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ၃၀၀၀ ခန္႔ေနထိုင္ျပီး ယင္းတို႔ေနာက္မွ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခား ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ေၾကာင္း အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား ကရင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ေခါင္းေဆာင္ အက္သဖီးက ေျပာသည္။
 
*** ပူပန္စရာမ်ားျဖင့္ ဇာတိေျမ
 
၎ေျမမိခင္ေျမတြင္ ပူပန္စရာမ်ားျဖင့္ အခက္အခဲ ၾကံဳရသျဖင့္ စြန္႔လာေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ၾကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေသးသည္။ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား နက္႐ႈိင္းစြာ ကြဲျပားမႈမ်ားအား ကုသရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္ အမ်ားစုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိသည္။ အက္သဖြီး(. Eh Tha Pwee )က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အေနာက္တိုင္း အစိုးရ မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆြဲေဆာင္ေျပာဆို ေနတာ ေတြ႕ရွိပါေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း သူမ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေပၚ အနည္းငယ္သာ ဂရုစိုက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
“သူတိုေတြက ဗမာျပည္ကို ဗမာတိုင္းျပည္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ စင္ၾကယ္တ့ဲ ဗမာတိုင္းျပည္ ျဖစ္ခ်င္တယ္”ဟု ေျပာသည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ကို ယုံၾကည္သည့္ အတြက္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ၁၉၇၅ ကြန္ျမဴနစ္ ေအာင္ပြဲျပီးေနာက္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးစုၾကာေအာင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ားသည္ စီးပြားေရး တေက်ာ့ျပန္ရွင္သန္ရာတြင္ တတက္တအား အေနျဖင့္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ အိမ္ျပန္လာျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၄ ဒသမ ၂၅ သန္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားလာျခင္းမ်ား ရွိသည္။ အဆိုပါ အရင္းအျမစ္သည္ တစ္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးၾကီးသည္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ သည္။ Eh Tha Pwee က ေျမာက္ကလို႐ိုင္းနား မွာရွိတ့ဲ မ်ားျပာလွစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ဇာတိေျမ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစ ရန္ ဆႏၵမ်ားအခ်ိဳ႕ ရွိေနၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
အင္ဒီယန္းတြင္ စီပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီဂရီရျပီးေနာက္ ၎၏ ရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “ကရင္ျပည္နယ္ကို ျပန္မယ္ျပီးရင္ ကရင္လူထုကို ကူညီႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္မယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
 
Ref: Nikkie Asian Review ေဆာင္းပါးရွင္ SEBASTIAN STRANGIO ၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကလို႐ိုင္း ျပည္နယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာေရ႔ႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရးသားထားသည့္ “Myanmar refugees find a foothold in North Carolina” ဆာင္းပါးအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment