ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား မ်ားအား ႏို႔ဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးသြားမည္

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မႏၱေလး တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ႏို႔ေပါင္းစပ္အေျချပဳ ႏို႔ေပါင္းစပ္ အေျချပဳ ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အထိ ၆ ႏွစ္ကာလအတြင္း နို႔ေပါင္းစပ္ အေျချပဳ နို႔တိုက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မ်ားမွ ေက်ာင္းေပါင္း(၇၄၀၇)ေက်ာင္း ၊ ေက်ာင္းသား/ သူေပါင္း (၁၄၄၈၂၀၂)ဦး တို႔အား နို႔တိုက္ေကၽြး နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေျခစိုက္ TERTA LAVAL ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးမ်ားအား နို႔တိုက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ (၃)ႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ဆက္လက္ နို႔တိုက္ေကၽြး သြားနိုင္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအား သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအရ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၆၀၀၀)ဦး တို႔အား တစ္ရက္လၽွင္ နို႔ဘူး(၂၆၀၀၀)ျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ (၃)ရက္ တိုက္ေကၽြး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နက္စ္ေလျမန္မာ လီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိုင္လိုျဖင့္ နို႔တိုက္ေကၽြးသည့္ အစီအစဥ္အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေက်ာင္းေပါင္း(၅၁၀)ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေက်ာင္းေပါင္း(၁၉၀) တို႔မွ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း (၁သိန္း)ေက်ာ္တို႔အား ဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး အစီအစဥ္အရ ဇြႏ္ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္႔က ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာယာေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႏို႔တိုက္ေကြ်းေရး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ ႏွင့္အလႉရွင္မ်ားက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ား အား ႏို႔ႏွင့္ အာဟာရမ်ား တိုက္ေကြ်းခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စုိင္းဟန္

ဓာတ္ပုံ- စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန႐ုံး

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment