ျမန္မာႏိုင္ငံမွေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲ ျပသ၁နာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
 
တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၈ မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္းမွ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးျမန္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲျပသ၁နာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႔က လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။
 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အနက္ အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ရွိ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ မရွိေစေရး၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မခံရေစေရး တို႔အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ စီးပြားေရးအခက္ခဲေတြေၾကာင့္ ျပည္ပ မွာ ထြက္ၿပီးေတာ့ တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ေရာ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးလို႔ အိမ္နီခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ပင္ပန္းခံ၊ ဆင္းရဲခံၿပီးေတာ့ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ႀကံဳေတြလာရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ကိုရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၈ မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္း ကေျပာသည္။
 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအတြက္သည္ ၂၁၄ သန္း ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေနာက္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ား၍ လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။
 
MMK
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment