ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔၌ တရားမ၀င္ကုန္ပစၥည္း က်ပ္ ၃၄သန္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းမိ

တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြ ၃၄သန္းေက်ာ္ဖိုးရွိ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔ကို ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ
 
ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ငါးမႈ(ခန္႔မွန္းတန္ ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၉၅ သန္းခန္႔)၊ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ သံုးမႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၇၈ သန္းခန္႔) စုစုေပါင္းတားဆီးမႈ ရွစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၂၂၈ သန္းခန္႔)ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထူးျခားဖမ္းဆီးမႈအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္ယာဥ္မ်ားကို ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ ယာဥ္ငယ္ေလးစီး ႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တစ္စီးေပၚတြင္ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ စီးကရက္ဖာ ၂ဝ အပါအဝင္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္း ေလးမ်ဳိး (စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၉၅ သန္းခန္႔)ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment